Trellix XDR

“XDR – Một công nghệ mới hứa hẹn mang đến phương pháp hợp lý, hiệu quả hơn để ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa”

— Gartner®, Market Guide for Extended Detection and Response, Craig Lawson, Peter Firstbrook, Paul Webber, Nov, 2021.

Category:

Description

Trellix XDR mang đến khả năng hiển thị và khả năng phát hiện vượt trội. Nền tảng an ninh mạng này không ngừng phát triển này bảo vệ, giúp chống lại các mối đe dọa phức tạp nhất hiện nay và tương lai với các tính năng tiến tiến như Học máy và trí thông minh mạng nhúng.
Nền tảng XDR linh hoạt kết nối tất cả các công nghệ Trellix và mạng lưới rộng lớn gồm hơn 1000 đối tác nhà cung cấp và công cụ để cung cấp trải nghiệm SecOps liền mạch tại một địa điểm.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Trellix XDR - Solution Brief[Download]