Hội thảo trực tuyến của hãng BeyondTrust với chủ đề : “The Essential Eight – what’s new and how PAM aligns to it”
27/08/2021 12:03 Category: Tin bảo mật , Tin tức & Sự kiện

Trung tâm An ninh mạng Úc (ACSC) vừa phát hành bản sửa đổi mới nhất cho Essential Eight – Danh sách ưu tiên các chiến lược giảm thiểu nhằm hỗ trợ các tổ chức bảo vệ hệ thống của họ trước các đối thủ.

Việc tuân thủ Essential Eight là bắt buộc đối với các bộ , cơ quan của chính phủ Úc và cũng được coi là phương pháp tốt nhất cho doanh nghiệp tư nhân, nơi nhiều tổ chức chọn tuân theo nó như một phần trong khả năng an ninh mạng của họ.

Việc đáp ứng các phần của Essential Eight được coi là không dễ dàng đối với nhiều tổ chức. Tuy nhiên, các công nghệ bảo mật như Privileged Access Management (PAM) có thể hỗ trợ các tổ chức đáp ứng một số yêu cầu của Essential Eight.

Hội thảo Trực tuyến có sự tham gia của ông Matt Tett – Managing Director of Enex TestLab, Scott Hesford, Director of Solutions Engineering, APJ với nội dung đi sâu vào Essential Eight và cách để PAM phù hợp với các chiến lược đó.

Tham gia Hội thảo Trực tuyến này, bạn sẽ:

  • Có được cái nhìn tổng quan và các cấp độ phát triển của Essential Eight
  • Tiếp cận phiên bản mới nhất cho các chiến lược
  • Biết được cách mà Privileged Access Management (PAM) ứng phó với Essential Eight.

Chi tiết thông tin về Hội thảo và đăng kí ngay:

TẠI ĐÂY