9 phương pháp sao lưu dữ liệu mọi doanh nghiệp nên biết
+

9 phương pháp sao lưu dữ liệu mọi doanh nghiệp nên biết
24/05/2023 14:04

Bảo vệ dữ liệu quan trọng có thể là một nhiệm vụ khó khăn với rất nhiều doanh nghiệp/tổ chức - từ lượng dữ liệu phải bảo vệ đến các mối đe dọa đối với dữ liệu. Tuy nhiên, với các phương pháp sao lưu dữ liệu đúng đắn, sẽ đảm bảo khôi phục sau thảm họa và khả năng phục hồi  của hệ thống công nghệ thông tin. Vì vậy, hãy bắt đầu với chủ đề sao lưu dữ liệu, tại sao nó quan trọng và phương pháp nào có thể hoạt động tốt nhất cho tổ chức của bạn. Sao lưu dữ liệu là gì?  Sao lưu dữ liệu (Data backup) có thể hiểu một cách đơn giản là tạo ra một bản sao của dữ liệu kỹ thuật số và thông tin khác của doanh nghiệp bạn. Điều này cung cấp một chính sách bảo vệ chống lại những sự cố như thay đổi dữ liệu, tấn công độc hại, thiên tai hay tai nạn do con người gây ra. Bạn có thể sử dụng bản sao sao lưu để khôi phục hoặc phục hồi dữ liệu của bạn để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh...
Read more >
Bảo mật ứng dụng Web quan trọng như thế nào?
+

Bảo mật ứng dụng Web quan trọng như thế nào?
18/04/2023 17:02

Ngày nay, mỗi đội ngũ an ninh mạng đều có mục tiêu và thách thức riêng trong quản lý bảo mật ứng dụng web. Các tổ chức/doanh nghiệp thường đang áp dụng phương pháp DevSecOps và muốn tích hợp kiểm thử bảo mật ứng dụng web vào chu trình phát triển phần mềm (Software Development Lifecycle-SDLC). Hoặc tập trung vào bảo mật một số ứng dụng quan trọng có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Có thể tổ chức/doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp bên ngoài để đo lường và quản lý rủi ro bảo mật của ứng dụng. Rapid7 cung cấp giải pháp và dịch vụ trong việc kiểm thử bảo mật ứng dụng web, bất kể nhiệm vụ và mục tiêu của đội ngũ bảo mật của bạn. Tầm quan trọng của bảo mật ứng dụng Mặc dù tổ chức/ doanh nghiệp bạn có hệ thống bảo mật đã được cài đặt để bảo vệ cơ sở hạ tầng của mình, tuy nhiên ứng dụng cũng nên được chú trọng như một phần trong chiến lược quản lý rủi ro tổng thể. Bởi lẽ các ứng dụng thường là điểm tấn công mà kẻ tấn...
Read more >