Nexpose

Công cụ đánh giá lỗ hổng bảo mật

Danh mục:

Mô tả

 •   Nhận diện toàn bộ lỗ hổng bảo mật: Nexpose có khả năng quét toàn bộ các tài nguyên trong hệ thống mạng để để phát hiện lỗ hổng bảo mật. Nexpose có một cơ sở dữ liệu về lỗ hổng bảo mật lớn nhất với hơn 85.000 cách kiểm tra cho 28.000 lỗ hổng bảo mật của toàn bộ các tài nguyên trong hệ thống mạng từ thiết bị vật lý tới ảo hóa, hệ điều hành, databaseweb applications. Sử dụng Nexpose sẽ giúp tổ chức của bạn nhận biết rõ ràng các rủi ro có thể xảy ra cho môi trường IT, Nexpose có khả năng phát hiện các tài nguyên vật lý, ảo hóa nhóm và nhóm các tài nguyên lại dựa trên mức độ rủi ro.
 •   Hiểu biết chính xác về nguy cơ thực sự của hệ thống mạng: Nexpose có khả năng chấm điểm mức độ rủi ro cho các tài nguyên. Sự phân loại mức độ rủi ro dựa trên việc chấm điểm này giúp người quản trị biết thực sự tài nguyên nào có mức độ rủi ro cao nhất. Nexpose chấm điểm mức độ rủi ro của tài nguyên mạng dựa trên số lượng, mức độ nguy hiểm, các kiểu tấn công hay mã độc có thể lây nhiễm qua lỗ hổng bảo mật có trên tài nguyên đó.
 •   Đưa ra quyết định bảo mật tốt hơn dựa trên sự hiểu biết về các mối nguy cơ: Sự kết hợp khả năng quản lý lỗ hổng bảo mật của Nexpose với tính năng xác nhận mức độ ảnh hưởng của lỗ hổng bảo mật từ Metasploit. Sự kết hợp với công cụ khai thác, kiểm tra lại các lỗ hổng bảo mật Metasploit cho người quản trị có cái nhìn sâu sắc hơn về các nguy cơ bảo mật của hệ thống mạng.

Tính năng

 1. Continuous discovery of virtualized assets

Nhận biết toàn bộ tài nguyên mạng là vật lý hay ảo hóa

 1. Malware& Exploit Exposure

Nhận biết các phương thức khai thác và mã độc tấn công vào các lỗ hổng được tìm thấy trong hệ thống mạng

 1. Vulnerability Chaining

Tái hiện lại cuộc tấn công để tìm lỗ hổng

 1. Intelligent integrated scanning

Phát hiện lỗ hổng bảo mật tại: Networks, operating systems, databases, web applications, wide range of system platforms

 1. False positive findings
 2. Vulnerability Validation

Xác nhận các lỗ hổng có khả năng bị khai thác trong môi trường CNTT

Lợi ích

 1. Nhận biết được ở đâu có lỗ hổng
 2. Thiết lập độ ưu tiên cho các rủi ro
 3. Giảm các nguy cơ rủi ro
 4. Giảm thiểu chi phí hoạt động với một giải pháp toàn diện về quản lý rủi ro và lỗ hổng bảo mật
 5. Giảm chi phí hoạt động
 6. Giảm thời gian thực thi