Nexpose

Category:

Description

Giải pháp quản lý lỗ hổng tại chỗ của Rapid7 –  Nexpose, giúp các tổ chức giảm thiểu nguy cơ bị đe dọa thông qua đánh giá và ứng phó với những thay đổi trong môi trường theo thời gian thực, đồng thời ưu tiên rủi ro về lỗ hổng bảo mật, cấu hình và kiểm soát.

Số vụ vi phạm dữ liệu đang gia tăng một cách đáng báo động. Bề mặt tấn công của bạn liên tục thay đổi, những kẻ tấn công đang trở nên nhanh nhẹn hơn đội ngũ bảo mật và ban quản trị muốn biết bạn đang làm gì trước tình hình này. Nexpose sẽ giúp bạn tự tin tìm hiểu bề mặt tấn công của mình, tập trung vào những vấn đề quan trọng và tạo ra kết quả bảo mật tốt hơn.

Nếu bạn đang tìm kiếm các tính năng nâng cao hơn như Remediation Workflow và Rapid7 Insight Agent, hãy tham khảo thông tin về phần mềm quản lý lỗ hổng dựa trên nền tảng của Rapid7, InsightVM.

TÍNH NĂNG

  1. Tự động quét lỗ hổng: Nexpose tự động quét các lỗ hổng trên các mạng và hệ thống của bạn và cung cấp thông tin chi tiết về các lỗ hổng đó.
  2. Đánh giá mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng: Nexpose đánh giá mức độ nghiêm trọng của các lỗ hổng bằng cách sử dụng các tiêu chí như khả năng khai thác, tầm ảnh hưởng và khả năng xâm nhập.
  3. Quản lý lỗ hổng: Nexpose cung cấp các tính năng quản lý lỗ hổng, bao gồm gán ưu tiên và phân loại lỗ hổng để đảm bảo các lỗ hổng được xử lý theo đúng mức độ ưu tiên.
  4. Phát hiện thiết bị và ứng dụng mới: Nexpose tự động phát hiện các thiết bị mới trên mạng của bạn và cập nhật cơ sở dữ liệu với các thông tin mới nhất về các lỗ hổng và các khai thác mới.
  5. Báo cáo đầy đủ: Nexpose cung cấp các báo cáo đầy đủ về các lỗ hổng và các hoạt động quản lý lỗ hổng, giúp bạn có thể theo dõi tiến độ và đảm bảo rằng các lỗ hổng đã được xử lý đúng cách.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Nexpose - datasheet[Download]