Trellix Endpoint Detection and Response (EDR)

Category:

Description

Trellix Endpoint Detection and Response (EDR) liên tục theo dõi và thu thập dữ liệu để cung cấp khả năng hiển thị và bối cảnh cần thiết để phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa.
Trellix EDR hỗ trợ quản lý một số lượng lớn cảnh báo, cho phép các chuyên gia ở mọi cấp độ kinh nghiệm phân tích nhiều cảnh báo thành công hơn. Trellix Insights*, một tính năng dành riêng cho Trellix EDR, là công nghệ duy nhất chủ động ưu tiên các rủi ro trước khi chúng tấn công đến các tổ chức

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Trellix EDR - datasheet[Download]