BeyondTrust

BeyondTrust là công ty hàng đầu trên toàn thế giới về Quản lý quyền truy cập đặc quyền, cung cấp cách tiếp cận liền mạch nhất để ngăn chặn vi phạm dữ liệu liên quan đến thông tin xác thực bị đánh cắp, đặc quyền bị lạm dụng và quyền truy cập từ xa bị xâm phạm.

 Nền tảng của BeyondTrust cho phép các tổ chức dễ dàng mở rộng quy mô bảo mật đặc quyền khi các mối đe dọa phát triển trên các môi trường thiết bị mạng, máy chủ, đám mây, DevOps và thiết bị mạng. BeyondTrust tập hợp các khả năng truy cập đặc quyền rộng nhất với tính năng quản lý, báo cáo và phân tích tập trung, cho phép các nhà lãnh đạo thực hiện các hành động quyết định và sáng suốt để đánh bại những kẻ tấn công. Nền tảng toàn diện của BeyondTrust nổi bật với thiết kế linh hoạt giúp đơn giản hóa việc tích hợp, nâng cao năng suất của người dùng và tối đa hóa các khoản đầu tư vào CNTT và bảo mật.

BeyondTrust cung cấp cho các tổ chức khả năng hiển thị và kiểm soát mà họ cần để giảm thiểu rủi ro, đạt được các mục tiêu tuân thủ và tăng cường hiệu suất hoạt động. BeyondTrust được tin cậy bởi 20.000 khách hàng, trong đó có 50%  trong nhóm Fortune 100 và mạng lưới đối tác toàn cầu.

Tìm hiểu thêm tại: https://www.beyondtrust.com/

Showing the single result