Varonis

Varonis là công ty tiên phong trong lĩnh vực phân tích và bảo mật dữ liệu. Varonis được vinh danh là Công ty dẫn đầu trong The Forrester Wave™: Nền tảng bảo mật dữ liệu, quý 1 năm 2023. Varonis cung cấp phạm vi bao phủ rộng cho dữ liệu quan trọng được lưu trữ trên các hệ thống tại chỗ và dựa trên đám mây. Varonis bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp bằng cách phân tích hoạt động dữ liệu, đo đạc từ xa theo hành vi của người dùng; ngăn chặn thảm họa bằng cách khóa dữ liệu nhạy cảm; và duy trì hiệu quả trạng thái an toàn với tự động hóa. Một số dữ liệu doanh nghiệp mà Varonis tập trung bảo vệ: các tệp và email nhạy cảm; dữ liệu khách hàng, bệnh nhân và nhân viên bí mật; các báo cáo tài chính; kế hoạch chiến lược và sản phẩm; và các tài sản trí tuệ khác.