Coverity (Static Analysis)

Category:

Description

Nằm trong bộ giải pháp đánh giá an ninh bảo mật chuyên dụng cho hệ thống ứng dụng của hãng Synopsys.

Coverity-  Static Application Security Testing (SAST) hỗ trợ rà quét, đánh giá bảo mật cho mã nguồn (source code) của ứng dụng. Tích hợp với chu trình SDLC đảm bảo an toàn cho ứng dụng trong suốt chu trình phát triển phần mềm.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Coverity (Static Analysis) - datasheet[Download]