SecurityScorecard

SecurityScorecard là công ty hàng đầu thế giới về xếp hạng an ninh mạng tức thời và duy nhất tự động ánh xạ tới các câu trả lời cho câu hỏi về an ninh mạng của nhà cung cấp – đưa đến góc nhìn 360 độ thực sự về rủi ro. Đồng thời, đây cũng là dịch vụ duy nhất có hơn 12 triệu công ty được xếp hạng liên tục hoạt động tại 64 quốc gia.

Showing the single result