SandBlast Mobile

SandBlast Mobile Protect là một ứng dụng gọn nhẹ dành cho hệ diều hành iOS và Android, tập hợp dữ liệu và giúp phân tích các mối đe dọa đối với các thiết bị trong môi trường xung quanh.Phần mềm giúp giám sát hệ điều hành, thông tin về ứng dụng, và các kết nối mạng mà Check Point SandBlast Mobile sử dụng để xác định hành vi đáng ngờ hoặc độc hại.

Category:

Description

Ưu điểm vượt trội của sản phẩm Sandblast Mobile:

  1. Phân tích ứng dụng: Các ứng dụng độc hại đã được xác đinh và chưa xác định được phát hiện bằng cách sử dụng mô phỏng mối đe dọa, phân tích chương trình tĩnh, nguồn gốc ứng dụng và learning machine để ngăn phần mềm độc hại xâm nhập vào thiết bị.
  2. Đánh giá thiết bị:Đánh giá rủi ro ngay lập tưc được sử dụng để phát hiện các cuộc tấn công, lỗ hổng bảo mật, thay đổi cấu hình và rbẻ khóa nâng cao để đảm bảo các thiết bị không bị ảnh hưởng.
  3. Phòng chống tấn công mạng: Bảo vệ mạng và ngăn chặn các cuộc tấn công lừa đảo, đánh cắp thông tin, tấn công Man-in-the-Middle, liên lạc với các máy chủ chỉ huy và kiểm soát cũng như các URL và trang web độc hại.
  4. Tự động khắc phục các mối đe dọa: Khi SandBlast Mobile phát hiện một cuộc tấn công, nó sẽ chặn thiết bị truy cập vào các ứng dụng và dữ liệu của công ty và ngay lập tức khắc phục mối đe dọa. Các mối đe dọa được loại bỏ trên thiết bị mà không có bất kỳ hành động nào của người dùng hoặc phụ thuộc vào nền tảng quản lý di động.
  5. Sandblast Mobile là Threat Intelligence hàng đầu