IoT/OT SECURITY

IoT/OT Security: Bảo mật cho hạ tầng và hệ thống IoT/OT

Bộ giải pháp bảo mật chuyên dụng từ ForeScout cho hệ thống IoT/OT bao gồm: Kiểm kê/định danh và phân loại các thiết bị IoT/OT, đánh giá rủi ro, phát hiện tấn công, bất thường trong hệ thống IoT/OT.

a. Bảo mật cho OT

 • Asset visibility and monitoring
  • Định danh và phân loại chi tiết các thiết bị OT trong hệ thống mạng (gồm đầy đủ thông tin liên quan đến thiết bị như IP, MAC, Fireware, Model, Brand, Protocol, … cũng như các lỗ hổng bảo mật đang tồn tại tương ứng)IoT
 • Asset configuration management
  • Tự động thu thập thông tin về các thiết bị OT, các thay đổi theo thời gian để phục vụ cho công tác phân tích bảo mật cũng như điều tra
 • OT Risk Analysis
  • Thống kê các rủi ro và điểm yếu liên quan tới từng thiết bị OT
 • Threat detection and incident response
  • Tự động phát hiện tấn công, cô lập và xử lý với các công cụ cảnh báo, điều tra và phản ứng.
 • Threat Hunting
  • Khả năng tìm kiếm/ săn tìm các đe dọa an ninh đang tiềm ẩn trong mạng OT với hơn 2400+ indicators về đe dọa an ninh cho hạ tầng OT.

b. Bảo mật cho quá trình phát triển thiết bị IoT (Synopsys)

   • Penetration testing – Loại bỏ các điểm yếu bảo mật trong các thiết bị, ứng dụng và các hàm APIs cả giai đoạn QA cũng như khi đưa ra hoạt động thực tế
   • Red teaming – Đảm bảo hạ tầng mạng, vật lý an toàn khi phơi bày ra bên ngoài
   • Rà quest các mã nguồn tự động hoặc thủ công để tìm ra các điểm yếu bảo mật
   • Xác định các lỗi bảo mật ngay từ giai đoạn lên thiết kế
   • Đào tạo nâng cao nhận thức cho các lập trình viên về việc xây dựng mã nguồn an toàn