Quest Software

Quest Software, còn được gọi là Quest, là một công ty phần mềm có trụ sở tại California, Mỹ với 53 văn phòng tại 24 quốc gia. Được thành lập vào năm 1987, từ đó đến nay Quest đã trở thành nhà cung cấp giải pháp CNTT toàn cầu cho 130.000 công ty trên 100 quốc gia, bao gồm 95% Fortune 500 và 90% Global 1000. Giải pháp của Quest giúp doanh nghiệp quản lý và bảo vệ dữ liệu của mình, kiểm soát môi trường hybrid, theo dõi tất cả các thiết bị kết nối mạng, tuân thủ và quản trị mọi danh tính trên toàn doanh nghiệp.

Quest cung cấp các giải pháp phần mềm cho thế giới CNTT phục vụ doanh nghiệp đang thay đổi nhanh chóng hàng ngày. Quest giúp đơn giản hóa các thách thức do bùng nổ dữ liệu, mở rộng đám mây, trung tâm dữ liệu kết hợp, các mối đe dọa bảo mật và các yêu cầu tuân thủ pháp lý. Danh mục giải pháp của Quest bao gồm các giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, quản lý điểm cuối thống nhất, truy cập và quản lý nền tảng Microsoft.

Showing all 5 results