Seeker – Interactive Application Security Testing

Category:

Description

Nằm trong bộ công cụ chuyên biệt hàng đầu DevSecOps Tools do Synopsys cung cấp giúp giải quyết toàn bộ vấn đề bảo mật ứng dụng.

Seeker Interactive Application Security Testing (IAST) hỗ trợ tự động kiểm tra và định danh lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng production (với mức chính xác tương đương near-zero false positive), xác minh khả năng lỗ hổng có thể bị khai thác hay không và cung cấp hướng dẫn sửa chữa. Tích hợp với CI/CD workflow cho DevOps.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
Seeker-datasheet[Download]