Hỗ trợ & quản trị ATTT

Dịch vụ hỗ trợ và quản trị an toàn thông tin

Dịch vụ Hỗ trợ Quản trị Hệ thống an ninh

Dịch vụ Hỗ trợ Quản trị Hệ thống an ninh

Dựa trên kinh nghiệm triển khai hệ thống bảo mật cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức khác nhau cùng đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm của Mi2, chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống an ninh cho doanh nghiệp với:

  • Đội ngũ nhân viên kỹ thuật của Mi2 sẽ đảm trách công tác quản trị thiết bị bảo mật hệ thống như Firewall, IPS, …
  • Thiết lập chính sách (rule) theo yêu cầu của doanh nghiệp và đảm bảo việc vận hành của doanh nghiệp
  • Định kỳ báo cáo hoạt động, các vi phạm và cảnh báo an ninh
  • Tối ưu hoạt động của hệ thống, thiết bị bảo mật
  • Hỗ trợ và đề xuất các biện pháp xử lý khi phát sinh vấn đề an ninh trên hệ thống/thiết bị.