KnowBe4

Knowbe4 là công ty hàng đầu về đánh giá và đào tạo nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho người dùng của tổ chức. Giải pháp là một nền tảng thống nhất tích hợp đồng thời module Security Awareness Training và Phishing Simulation, với hơn 39,000 khách hàng trên thế giới đã và đang sử dụng. Giải pháp Security Awareness Training của Knowbe4 được đánh giá là leader trong các báo cáo đánh giá của các đơn vị đánh giá nổi tiếng như Gartner, Forrester nhiều năm liền.

Showing the single result