Giải pháp của chúng tôi

MI2 cung cấp giải pháp toàn diện về bảo mật và an toàn thông tin.

MOBILE SECURITY

Check Point Mobile Security: Thiết bị di động là nơi xâm nhập phổ biến của các phần mềm độc hại. Tổ chức/doanh nghiệp cần giảm thiểu các rủi ro lây nhiễm từ ứng dụng mobile và ứng dụng ngân hàng online. Giải pháp bảo mật Mobile tích hợp với nền tảng IOS và Android có thể ngăn chặn các mối đe dọa đã xác định và chưa xác định để giảm thiểu các mối đe dọa.

Link chi tiết: https://www.checkpoint.com/downloads/products/how-sandblast-mobile-works-solution-brief.pdf