Tài liệu

# Tên tài liệu
1 Báo cáo SIERRA:21 Living on the Edge – Supply Chain Vulnerabilities in OT/IoT Routers
2 5 cách PhishER giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc
3 Báo cáo Phân tích Rủi ro và Bảo mật Mã nguồn mở năm 2024
4 IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Enterprises 2024 Vendor Assessment
5 Báo cáo Tổng quan về lỗ hổng phần mềm năm 2023
6 Báo cáo Global State of DevSecOps 2023 của Synopsys
7 Báo cáo của Forescout Vedere Labs về 21 lỗ hổng mới ảnh hưởng đến bộ định tuyến OT/IoT
8 Zero Trust Network Access (ZTNA) là gì?
9 Bộ Giải Pháp Bảo vệ Dữ liệu Toàn diện
10 #3 Mastering DevSecOps With ASPM/SRM: Elevating Your Application Security Skill
11 #2 Software Supply Chain Risk and SBOM
12 #1 Unlocking the Power of DevSecOps: What it is – How it works – Why it matters?
13 Giải pháp Bảo mật Ứng dụng
14 Những khả năng quan trọng cho sự thành công của chương trình Bảo mật Ứng dụng là gì?
15 Báo cáo Magic Quadrant™ 2023 của Gartner® về Kiểm thử Bảo mật Ứng dụng
16 Báo cáo cấu hình sai đám mây hàng năm của Rapid7
17 Báo cáo phân tích Frost Radar™ năm 2023 về thị trường NAC
18 Báo cáo về những thiết bị kết nối mạng rủi ro nhất 2023
19 Báo cáo Magic Quadrant™ 2023 của Gartner® về Quản lý Truy cập Đặc quyền
20 Giải pháp An ninh mạng trong lĩnh vực Y tế được triển khai tại University Health Network Canada