Giải pháp của chúng tôi

MI2 cung cấp giải pháp toàn diện về bảo mật và an toàn thông tin.

Data Classification (Boldon James): Phân loại dữ liệu (office file, desktop file, email, …) theo mức độ quan trọng, phòng ban (hoặc các tiêu chí tổ chức định nghĩa) và gán nhãn vào header/footer, metadata, … đảm bảo dữ liệu khi tạo ra sẽ được phân loại 1 cách rõ ràng.

Link giải pháp: https://www.boldonjames.com/data

Data Loss Prevention: Phòng chống các hành vi truyền gửi dữ liệu quan trọng vô tình/cố tình của người dùng ra bên ngoài tổ chức (qua kênh web, mail, Instant message, FTP, in ấn, USB,…).

Link giải  pháp: https://www.mcafee.com/us/resources/solution-briefs/sb-total-protection-for-dlp.pdf

Data Encryption: Mã hóa và kiểm soát truy cập dữ liệu (toàn bộ ổ cứng, folder, file, USB).

Link giải pháp: https://www.mcafee.com/us/resources/data-sheets/ds-complete-data-protection.pdf

Device Control: Kiểm soát (ngăn chặn/giám sát/cho phép) việc kết nối và sử dụng các thiết bị ngoại vi trên máy trạm (USB, Wifi card, Bluetooth, CD/DVD, …)

Total Data Protection: là giải pháp tổng thể bao gồm tất cả các giải pháp thành phần bên trên.

    Data Masking & Big Data

  • Big Data: Cung cấp khả năng tích hợp các nguồn dữ liệu lớn của tổ chức, hợp nhất theo format chung để đảm bảo khả năng xây dựng các báo cáo, các trích xuất dữ liệu theo ý muốn.
  • Data Masking: Thực hiện Masking dữ liệu quan trọng của hệ thống đặc biệt là các dữ liệu trong ngân hàng (banking), cung cấp đầu ra với dữ liệu tương thích với dữ liệu thực tế nhưng đã được mask (che dấu) phục vụ cho các mục đích kiểm tra/kiểm thử ứng dụng/dữ liệu.
  • Link: https://www.informatica.com/products/data-security/data-masking.html#fbid=k963nUSFlt6