CloudGuard SaaS

CloudGuard SaaS: Bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp bằng cách ngăn chặn các cuộc tấn công, phần mềm độc hại, các mối đe dọa zero-day vào các ứng dụng SaaS và email người dùng dựa trên nền tảng cloud như Office365, Gmail, Box, OneDrive,….

Category:

Description

Check Point CloudGuard SaaS được cung cấp dưới dạng dịch vụ đám mây để bảo vệ các ứng dụng SaaS của doanh nghiệp trong thời gian triển khai. Cloud Saas được cài đặt trên Cloud, nó tích hợp với các nhà cung cấp SaaS khác nhau bằng API. Khi người dùng chia sẻ email hoặc tệp tin qua ứng dụng SaaS, CloudGuard SaaS được thông báo qua API. Sau đó, công cụ bảo mật của CloudGuard Saas quét dữ liệu để tìm ra các mối đe dọa, nội dung độc hại và xác định xem dữ liệu có cần phải kiểm định, làm sạch hoặc loại bỏ.
Thêm vào đó, CloudGuard SaaS sử dụng đầy đủ ngăn xếp bảo mật của Check Point. CloudGuard SaaS cũng cung cấp bảo vệ danh tính, ID-Guard, bằng sáng chế công nghệ được áp dụng cho ngăn chặn việc tiếp quản tài khoản SaaS.
Hoạt động được ghi lại và có thể được theo dõi trên một ứng dụng web hỗ trợ quản lý. Được cung cấp bởi kiến trúc Check Point Infinity, CloudGuard SaaS cung cấp việc ghi lại nhật ký hoạt động và quản lý chính sách cho đám mây một cách đồng bộ và dựa trên tiền đề, cũng như cung cấp thông tin mối đe dọa cho lớp bảo mật toàn diện được thể hiện thông qua hệ thống.