SandBlast Agent

SandBlast Agent là giải pháp phòng ngừa và ứng phó mối đe dọa của Check Point, cung cấp sự bảo vệ cho các điểm cuối và trình duyệt web. Nó thúc đẩy các biện pháp bảo vệ mạng hàng đầu trong ngành của chúng tôi, cung cấp các biện pháp phòng ngừa và khắc phục mối đe dọa thời gian thực hoàn chỉnh trên tất cả các vectơ đe dọa phần mềm độc hại. Với SandBlast Agent, người dùng của bạn làm việc an toàn bất kể họ ở đâu và không ảnh hưởng đến năng suất của họ.

Category:

Description

SandBlast Agent đã được xây dựng theo ba nguyên tắc:

1. Công nghệ phòng chống mối đe dọa sáng tạo
• Sử dụng các công nghệ phát hiện và phòng ngừa tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo và công nghệ machine learning.
• Cung cấp tính bảo mật hiệu quả cao và độ chính xác của phòng ngừa với catch rate cao nhất và Fale positive thấp nhất.

2. Khả năng phát hiện, hiển thị và phản hồi cụ thể:
• Sử dụng các thuật toán phân tích dữ liệu tiên tiến tự động để tạo các báo cáo chi tiết nhưng người dùng dễ hiểu, được kích hoạt bởi các phát hiện điểm cuối, mạng hoặc bên thứ ba.
• Sử dụng các khả năng khắc phục tấn công bao gồm khôi phục tập tin được mã hóa, xử lý chuỗi tấn công hoàn toàn.
3. Giải pháp bảo mật điểm cuối toàn diện
• Nâng cao khả năng ngăn chặn mối đe dọa bằng một giải pháp mạnh mẽ,nhiều chức năng bảo mật điểm cuối được hợp nhất trong Sanblast Agent, các tác nhân và bảng điều khiển cho một tác nhân được quản lý thông qua một bàn điều khiển duy nhất.
• Hỗ trợ quản lý linh hoạt và mở rộng (dịch vụ cloud hoặc tại chỗ).

SandBlast Agent là một giải pháp bảo mật điểm cuối hoàn chỉnh cho phép bạn hợp nhất các sản phẩm điểm kế thừa của mình như được minh chứng dưới đây: