insightAppSec – KIỂM THỬ BẢO MẬT ỨNG DỤNG

Categories: ,

Description

InsightAppSec mang đến công nghệ Dynamic Application Security Testing (DAST) đã được chứng minh, trên nền tảng Insight của Rapid7, kết hợp khả năng tìm kiếm ứng dụng và phản hồi mạnh mẽ, tính linh hoạt trong phạm vi và lịch trình quét, độ chính xác trong kết quả với giao diện người dùng hiện đại, luồng công việc trực quan và tổ chức dữ liệu hợp lý. Tất cả được cung cấp thông qua đám mây để bạn có thể sẵn sàng và chạy trong vài phút, xác định các rủi ro bảo mật quan trọng có tồn tại trong ứng dụng của bạn.

LỢI ÍCH

 • Xem tất cả các lỗ hổng trên nhiều lần quét và mục tiêu quét trong một khung nhìn duy nhất
 • Sử dụng chế độ xem lỗ hổng trực tiếp để nhanh chóng lọc kết quả và tự động chỉ định trạng thái và mức độ nghiêm trọng để phản ánh mức độ ưu tiên
 • Thực hiện hành động bằng cách sử dụng các giải thích chi tiết về các lỗ hổng, với thông tin kỹ thuật và đề xuất khắc phục
 • Lập báo cáo phù hợp về lỗ hổng bảo mật cho các bên liên quan khác nhau
 • Trao quyền cho các kỹ sư phát triển sử dụng tính năng Attack Replay để họ có thể tự xác nhận các lỗ hổng bảo mật và kiểm thử các bản sửa lỗi của họ ngay lập tức.
 • Khởi chạy nhanh chóng
 • Thu thập thông tin và tấn công các ứng dụng và API hiện đại của bạn
 • Quét các ứng dụng bên ngoài và bên trong

TÍNH NĂNG

 • Xác định rủi ro ứng dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng

Với InsightAppSec, không cần cài đặt các thành phần tại cơ sở mà chỉ cần đăng nhập và bắt đầu quét. Các quy trình công việc trực quan giúp dễ dàng thử nghiệm các ứng dụng.

 • Chia sẻ thông tin chi tiết có thể hành động dẫn đến cách khắc phục phù hợp

InsightAppSec cung cấp thông tin kỹ thuật chi tiết về từng lỗ hổng bảo mật được xác định cùng với các khuyến nghị để khắc phục. Tính năng Attack Replay giúp các kỹ sư phát triển có thể tự tái tạo sự cố và sau khi thực hiện khắc phục sự cố thì kiểm tra sự cố đó ngay lập tức.

 • Quản lý danh mục ứng dụng của bạn trong nhanh chóng

InsightAppSec giúp linh hoạt trong việc định cấu hình quét nhằm tối ưu hóa phạm vi và thử nghiệm cho từng khía cạnh riêng lẻ của ứng dụng. Chế độ xem lỗ hổng trực tiếp có khung nhìn ngắn gọn, duy nhất về kết quả quét cho danh mục ứng dụng và hiển thị danh sách luôn cập nhật các lỗ hổng được phát hiện trong danh mục ứng dụng.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
insightAppSec - datasheet[Download]