Hỗ trợ & quản trị ATTT

Dịch vụ hỗ trợ và quản trị an toàn thông tin

Dịch vụ Kiểm tra, Đánh giá an toàn hệ thống

Dịch vụ Kiểm tra, Đánh giá an toàn hệ thống

Với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin với các chứng chỉ hàng đầu: CISSP, CISA, CRISC, CISM, CCSP, ISSAP, CEH, Security+… chúng tôi thực hiện rà quét, kiểm tra, phân tích cấu hình, hiện trạng hệ thống, đưa ra dự đoán điểm yếu, lên kịch bản tấn công nhằm tìm kiếm và xác minh những lỗ hổng đang tồn tại trên hệ thống.

Sau khi quá trình đánh giá, khách hàng sẽ nhận được các kết quả sau:

  • Báo cáo kiểm tra đã được thực hiện.
  • Danh mục các lỗ hổng an ninh được tìm thấy.
  • Báo cáo về các khả năng tấn công có thể xảy ra.
  • Khuyến nghị về cách thức khắc phục lỗ hổng an ninh để phòng tránh tấn công.
  • Kiểm tra kết quả của việc khắc phục lỗ hổng đã được phát hiện.