Giải pháp của chúng tôi

MI2 cung cấp giải pháp toàn diện về bảo mật và an toàn thông tin.

Content Security: Bảo vệ cho luồng Web,và xác thực mạnh

Web Gateway: Là giải pháp Web Security Proxy – kiểm soát người dùng truy cập Internet (Web), lọc Virus/URL/content/SSL Decryption, Application Control, DLP… tại gateway.

Link giải pháp: http://www.mcafee.com/us/resources/data-sheets/ds-web-gateway.pdf,

các dòng thiết bị cứng: http://www.mcafee.com/us/resources/data-sheets/ds-web-gateway-appliance-specifications.pdf

Strong Authentication: Là giải pháp cung cấp khả năng xác thực mạnh (đa nhân tố), đảm bảo an toàn cho tài khoản người dùng:

http://www.ca.com/content/dam/ca/us/files/data-sheet/ca-strong-authentication.pdf