Fortra

Fortra, Tên gọi mới của HelpSystem.

Fortra, tên gọi mới của HelpSystems. Fortra là công ty hàng đầu về phần mềm Bảo vệ Cơ sở hạ tầng và Bảo mật Dữ liệu, cung cấp cho các tổ chức các giải pháp bảo mật tự động, toàn diện. Bộ giải pháp Fortra giúp tạo ra một tổ chức tự động và an toàn hơn bằng cách cung cấp cho các công cụ và tính linh hoạt cần để duy trì hoạt động kinh doanh suôn sẻ trong bối cảnh các mối đe dọa luôn thay đổi với tính bảo mật được đặt lên hàng đầu.

Showing the single result