Đào tạo bảo mật

Dịch vụ đào tạo bảo mật cho tổ chức, doanh nghiệp

Chương trình “Đào tạo nhận thức An toàn thông tin” là bước khởi đầu quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của an toàn thông tin trong doanh nghiệp; và để hiệu quả hơn trong việc đảm bảo an toàn thông tin thì Mi2 giới thiệu các chương trình đào tạo tiếp theo để đáp ứng trong công tác quản lý cũng như các lớp kỹ thuật chuyên biệt:

Chương trình đào tạo kiểm toán nội bộ theo tiêu chuẩn bảo mật ISO 27001:2013

Chương trình này hỗ trợ, xây dựng đội ngũ kiểm toán để đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của ISO 27001 trong tổ chức, doanh nghiệp. Đối tượng nhắm đến chủa chương trình này là bộ phận IT, bộ phận kiểm toán nội bộ.

Chương trình đào tạo điều tra số (Forensic)

Chương trình này hỗ trợ, doanh nghiệp xây dựng các quy trình làm việc và phối hợp giữa bộ phận IT và bộ phận pháp chế, nhân sự để có thể thu thập các bằng chứng có giá trị pháp lý trước các hành vi vi phạm chính sách của nhân viên hoặc hỗ trợ trong việc phát hiện và gia cố các điểm còn hạn chế về bảo mật của hệ thống. Đối tượng nhắm đến là bộ phận IT với kiến thức chuyên sâu.

Chương trình đào tạo điều tra số (Forensic)

Chương trình này hỗ trợ, doanh nghiệp xây dựng các quy trình làm việc và phối hợp giữa bộ phận IT và bộ phận pháp chế, nhân sự để có thể thu thập các bằng chứng có giá trị pháp lý trước các hành vi vi phạm chính sách của nhân viên hoặc hỗ trợ trong việc phát hiện và gia cố các điểm còn hạn chế về bảo mật của hệ thống. Đối tượng nhắm đến là bộ phận IT với kiến thức chuyên sâu.