Hỗ trợ & quản trị ATTT

Dịch vụ hỗ trợ và quản trị an toàn thông tin

Số lượng dữ liệu ngày càng nhiều làm cho doanh nghiệp khó kiểm soát, nhưng trong thách thức này nếu có thể xác định được những ưu thế của dữ liệu thì sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh cho công ty, như:

 • Bảo vệ tốt thông tin của khách hàng, đối tác, nhà cung cấp
 • Nâng cao tính minh bạch và đảm bảo giá trị đã cam kết với đối tác
 • Bảo vệ hình ảnh, thương hiệu và giá trị của công ty
 • Tập trung vào các thông tin có giá trị, khu vực có rủi ro cao đồng thời giảm chi phí cho việc lưu trữ, bảo vệ các thông tin ít hoặc không còn có giá trị
 • Nâng cao nhận thức và văn hóa doanh nghiệp trong việc bảo vệ giá trị chung của doanh nghiệp
 • Chuẩn bị tốt hơn cho các tuân thủ các qui định, qui chuẩn về An toàn thông tin.

Từ đó, công ty có thể tận dụng dữ liệu như một tài sản mang lại giá trị cốt lõi cho mình.

Vì vậy, dẫn đến nhu cầu cần bảo vệ các tài liệu mật và tài liệu có giá trị. Làm sao để bảo vệ những tài liệu này? Làm sao xác định các biện pháp bảo mật tương ứng cho những biện pháp bảo vệ tương ứng?

LỢI ÍCH

 • Thống nhất và duy trì danh mục tài liệu có giá trị cần bảo vệ của doanh nghiệp và các từ khóa đặc thù cho tài liệu có giá trị.
 • Thống nhất cách nhận diện và phân loại được các tài liệu cần được bảo vệ (tài liệu mật, tài liệu nội bộ, tài liệu công khai).
 • Có cơ chế để giám sát việc sử dụng các thông tin trong tổ chức hiệu quả nhất.
 • Xác định các đối tượng được sử dụng thông tin và có thể “truy vết” khi cần.
 • Hỗ trợ hiệu quả cho chương trình Data Loss Prevention (DLP – Chống thất thoát dữ liệu)

CÔNG TY MI MI CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

 • Công ty Mi Mi cung cấp dịch vụ hỗ trợ phân loại dữ liệu và đã triển hai thành công cho các công ty trong các lĩnh vực: Banking, xây dựng… Bao gồm: Unicons, FDC, Ngân hàng SHB…
 • Với phương châm “Partnering Success” và để đảm bảo cam kết, chúng tôi cần sự đồng hành và hỗ trợ của doanh nghiệp (khách hàng) trong quá trình phân loại dữ liệu, các nguồn lực cần thiết cho các bước thực hiện được sơ lược qua các bước:
 • 1. Thu thập yêu cầu và mong đợi của khách hàng
 • 2. Khảo sát hiện trường
 • 3. Thiết lập phạm vi công việc và kết quả
 • 4. Nguồn lực cam kết và lịch trình
 • 5. Thực hiện dự án
 • 6. Đạt kết quả