Hỗ trợ & quản trị ATTT

Dịch vụ hỗ trợ và quản trị an toàn thông tin

Chương trình “Đào tạo nhận thức An toàn thông tin” là bước khởi đầu quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của an toàn thông tin trong doanh nghiệp; và để hiệu quả hơn trong việc đảm bảo an toàn thông tin thì Mi2 giới thiệu các chương trình đào tạo tiếp theo để đáp ứng trong công tác quản lý cũng như các lớp kỹ thuật chuyên biệt: