Tư vấn an toàn thông tin

MI2 cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp

CHÍNH SÁCH, QUY TRÌNH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật là một tập hợp các quy định và ràng buộc cụ thể mà mọi thành viên trong hệ thống phải tuân thủ khi tham gia vào hệ thống khai thác tài nguyên thông tin. Chính sách bảo mật đưa ra các hướng dẫn quản trị, hỗ trợ cho việc đảm bảo an toàn tài nguyên thông tin phù hợp với đặc thù hoạt động nghiệp vụ của tổ chức, doanh nghiệp và tuân thủ luật pháp hiện hành.

LỢI ÍCH MANG LẠI

  • Xác định được loại tài nguyên CNTT cần bảo vệ (bảo vệ tài nguyên vật lý, thông tin, bản quyền..).
  • Cho phép lãnh đạo nắm bắt được tình hình bảo mật, quản lý dễ dàng, tập trung.
  • Đảm bảo một chính sách chung, đồng bộ trong các giải pháp và hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
  • Nâng cao hiểu biết về an toàn thông tin của cán bộ nhân viên, xác định trách nhiệm bảo vệ thông tin, ngăn ngừa vi phạm pháp lý.
  • Là cơ sở để định hướng chiến lược, xây dựng, triển khai các giải pháp an ninh cho hệ thống CNTT của tổ chức, doanh nghiệpTrong những năm gần đây, nền tảng ứng dụng Web ngày càng phát triển và phổ biến, thương mại điện tử, giao dịch trực tuyến, marketing trực tuyến, thiết lập trang thông tin … Ứng dụng Web Dynamic 2.0 tập trung vào hệ thống máy tính cùng với hệ thống cơ sở dữ liệu, với các công nghệ lập trình đa dạng như PHP, AJAX, JavaScript, JSP, Java, ASP, ASP.NET, Cold Fusion, Perl, Flash và Ruby… Song song với việc phát triển công nghệ là những mối đe dọa an ninh bảo mật đến từ các lỗ hổng của ứng dụng Web, phơi bày thông tin, dữ liệu nhạy cảm của tổ chức lên Internet.

ƯU ĐIỂM DỊCH VỤ

Dịch vụ Đánh Giá Bảo Mật Ứng Dụng ra đời, mục đích là nhận biết và xử lý sớm, đứng dưới góc nhìn của một Hacker để đánh giá, kiểm định độ an toàn của ứng dụng Web, nhằm mục đích đưa ra các biện pháp xử lý, khắc phục trước khi sự cố xảy ra.