Nhu cầu ngày càng tăng về truy cập mạng Zero Trust
24/09/2021 17:12 Category: Tin bảo mật , Tin tức & Sự kiện

Việc truy cập vào các tiềm năng kỹ thuật số ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào là một nhu cầu tất yếu hiện nay. Điều này đòi hỏi khả năng bảo mật phải được xác định bằng phần mềm (software-defined) và được phân phối trên đám mây (cloud-delivered). Chính vì vậy phải có các thay đổi về kiến trúc bảo mật và lựa chọn nhà cung cấp dẫn đến việc hợp nhất các nhà cung cấp cho CASB, SWG, Zero Trust Network Access (ZTNA) và SD-WAN, và có thể thay thế các mạng cũ như VPN cho người dùng từ xa và hơn thế nữa.

Zero Trust Network Access

Người chịu trách nhiệm về bảo mật cơ sở hạ tầng nên nhận thức được các khuyến nghị ngắn hạn và dài hạn, bao gồm:

  • Triển khai ZTNA để tăng cường hoặc thay thế các VPN kế thừa cho người dùng từ xa.
  • Mở rộng ZTNA cho nhiều usecase hơn, chẳng hạn như truy cập ứng dụng đám mây và truy cập IoT / OT.
  • Mở rộng ZTNA bao gồm điều tra mối đe dọa, dữ liệu nhạy cảm và hành vi bất thường.
  • Hợp nhất các dịch vụ SASE cho một nhà cung cấp hoặc hai nhà cung cấp có sự hợp tác rõ ràng.

Cùng tìm hiểu Lộ trình chiến lược Gartner 2021 để khám phá cách Zero Trust Network Access (ZTNA) đóng vai trò quan trọng trong nền tảng SASE như thế nào.

LIÊN HỆ TƯ VẤN