Bộ giải pháp mã hóa dữ liệu

Category:

Description

Khi độ phức tạp của dữ liệu tăng lên, khả năng tối ưu hóa việc quản lý dữ liệu của Trellix cũng tăng lên. Trellix tận dụng công nghệ máy học để giúp việc bảo vệ dữ liệu trở nên dễ dàng và toàn diện nhất có thể trong một bộ sản phẩm hợp nhất với khả năng:

  • Bảo vệ dữ liệu an toàn bất cứ nơi nào nó cư trú: Bảo vệ thông tin quan trọng đối với doanh nghiệp – ở trạng thái tĩnh và chuyển động – trên mạng của bạn, trên đám mây và tại các điểm cuối của bạn.
  • Đơn giản hóa việc triển khai và quản lý: Hợp lý hóa quy trình công việc sự cố và quản lý chính sách một cách dễ dàng với các tùy chọn triển khai linh hoạt.
  • Tuân thủ tự động: Đảm bảo tuân thủ chính sách dữ liệu và bảo vệ thông tin cá nhân bằng báo cáo tự động.

*Trellix Data Security bao gồm 3 nhóm sản phẩm chính:

  • Bảo mật dữ liệu toàn diện (Complete Data Protection): khám phá, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, quản lý và báo cáo tập trung, đồng thời đồng bộ hóa các chính sách tại chỗ và đám mây.
  • Bộ giải pháp chống thất thoát dữ liệu (Data Loss Prevention – DLP): bảo vệ chống thất thoát và trộm cắp dữ liệu. Nền tảng tích hợp, dễ sử dụng cho phép bảo vệ dữ liệu trên toàn tổ chức, hợp lý hóa các hoạt động bảo mật dữ liệu.
  • Bộ giải pháp mã hóa dữ liệu (Data Encryption): Bảo vệ các thiết bị thuộc sở hữu của công ty, bộ nhớ ngoài và máy chủ dùng chung bằng mã hóa toàn diện và quản lý tập trung tích hợp.

Additional information

Tính năng

Mô tả tính năng sản phẩm