WhiteHat DAST

Nằm trong bộ công cụ chuyên biệt hàng đầu DevSecOps Tools do Synopsys cung cấp giúp giải quyết toàn bộ vấn đề bảo mật ứng dụng.

WhiteHat DAST giúp các tổ chức, doanh nghiệp triển khai chương trình bảo mật web ngoài ra hỗ trợ các chuyên gia bảo mật phát triển các đánh giá lỗ hổng nhanh chóng, chính xác và liên tục.

Category:

Description

WhiteHat DAST là một giải pháp cloud-based, không yêu cầu cài đặt phần cứng hoặc phần mềm quét. Nó cung cấp:
• Đánh giá không giới hạn, liên tục
• Tự động phát hiện và phân tích các thay đổi mã trong ứng dụng web
• Tích hợp API mở vào các giải pháp quản lý sự kiện và thông tin bảo mật, hệ thống theo dõi lỗi và tường lửa ứng dụng web
WhiteHat DAST có khả năng mở rộng, thích ứng với mọi môi trường và có khả năng đánh giá hàng nghìn trang web cùng một lúc. Hơn nữa, tất cả các lỗ hổng đều được xác minh bởi các chuyên gia bảo mật của Synopsys, hầu như loại bỏ tất cả các cảnh báo giả.

Tài liệu

Tên tài liệu [Download]
WhiteHat DAST - datasheet[Download]