MI2 VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG “CHÌA KHÓA VÀNG 2022”️
+

MI2 VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG “CHÌA KHÓA VÀNG 2022”️
10/12/2022 10:50

Chiều 9/12 tại Hà Nội, lễ công bố và trao tặng danh hiệu Chìa khóa vàng 2022 đã được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức để vinh danh các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam. Đây là lần thứ 7 chương trình được triển khai nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc. Danh hiệu "Chìa khóa vàng" được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin; doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc. Đến với lễ trao tặng năm nay, Công ty Mi2 vô cùng vinh dự đã giành được Giải thưởng Chìa khóa Vàng 2022 ở hạng mục dành cho các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ bảo mật thông tin nổi bật với Dịch vụ Tư vấn các kiểm soát An toàn thông tin cho Điện toán Đám mây theo tiêu chuẩn ISO 27017. Đây là kết quả xứng đáng dành cho những nỗ lực của cán bộ nhân viên Mi2,...
Read more >