Đào tạo nhận thức An toàn thông tin là gì?
+

Đào tạo nhận thức An toàn thông tin là gì?
03/04/2023 14:08

Mặc dù việc đào tạo nhân viên về bảo mật thông tin có thể không được yêu cầu đối với các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (SMEs) để tuân thủ các quy định. Tuy nhiên, việc đào tạo nhân viên về bảo mật thông tin sẽ giúp các SMEs nâng cao nhận thức về các mối đe dọa bảo mật và cách phòng tránh chúng, từ đó giảm thiểu rủi ro và tổn thất cho công ty. Việc đào tạo cũng giúp nhân viên hiểu rõ các chính sách và quy trình bảo mật của công ty, từ đó giúp đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều thực hiện các hoạt động của họ trong một môi trường bảo mật  Chẳng hạn như cuộc tấn công lừa đảo qua email (phishing), chiếm quyền kiểm soát tài khoản (account takeover), hoặc các phương thức khác mà các tin tặc thường sử dụng để chiếm đoạt tài sản của công ty. Tại sao phải đào tạo nâng cao nhận thức bảo mật? Đào tạo nâng cao nhận thức bảo mật là gì? Đào tạo nhận thức về bảo mật là một hình thức nhằm trang bị cho nhân viên của một tổ chức thông...
Read more >