Bắt kịp xu hướng: DevSecOps – Bí quyết phát triển phần mềm trong kỷ nguyên mới
+

Bắt kịp xu hướng: DevSecOps – Bí quyết phát triển phần mềm trong kỷ nguyên mới
30/03/2024 10:00

DevSecOps là xu hướng tiên tiến trong lĩnh vực Bảo mật Ứng dụng (AppSec), tập trung vào việc tích hợp an ninh từ đầu vào quy trình phát triển phần mềm. Đây là sự kết hợp mở rộng giữa các nhóm phát triển, vận hành và bảo mật, nhằm đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật được tích hợp một cách liền mạch vào quy trình phân phối phần mềm.  Mỗi phòng ban liên quan trong quy trình phát triển phần mềm đều đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường an ninh trong quy trình tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD) của DevOps. DevOps và DevSecOps có điểm gì khác nhau? Trong quá trình phát triển phần mềm, việc áp dụng mô hình vòng đời phát triển sản phẩm (Software Development Life Cycle - SDLC) linh hoạt là cách hiệu quả để tăng tốc độ cung cấp các phiên bản phần mềm, bao gồm cả các bản cập nhật và sửa lỗi. DevOps và DevSecOps được áp dụng trong mô hình này với mục đích khác nhau.  Điểm nổi bật của DevSecOps là việc tích hợp bảo mật vào mọi giai đoạn của SDLC, từ quá trình phát triển...
Read more >