Các khuôn khổ khôi phục mạng phổ biến nhất cần biết
+

Các khuôn khổ khôi phục mạng phổ biến nhất cần biết
10/09/2023 20:00

Khuôn khổ khôi phục mạng giúp tổ chức chuẩn bị và bảo vệ hệ thống thông tin khỏi các cuộc tấn công mạng, cung cấp hướng dẫn về cách ứng phó, phục hồi và thích nghi sau khi xảy ra sự cố, như tấn công mạng - có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hoặc đe dọa tính ổn định của tổ chức. Nhưng hiện có những khuôn khổ khôi phục mạng nào? Chúng cung cấp những gì? Và làm thế nào các khuôn khổ khôi phục mạng liên quan với các nguồn tài liệu chuyên sâu như cơ sở kiến thức MITRE ATT&CK? Mời bạn khám phá bài viết để có câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng này và những câu hỏi khác về việc triển khai một khuôn khổ khôi phục mạng trong tổ chức của bạn. Khả năng khôi phục mạng là gì? Trước khi tìm hiểu các khuôn khổ khôi phục mạng, hãy xem xét về khái niệm khôi phục mạng là gì và nó khác biệt như thế nào so với bảo mật mạng. Bảo mật tập trung vào ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, các sự cố bảo mật và giảm thiểu thiệt...
Read more >