4 bước trong Quy trình quản lý lỗ hổng bảo mật
+

4 bước trong Quy trình quản lý lỗ hổng bảo mật
19/04/2024 10:30

Quản lý lỗ hổng bảo mật là gì? Quản lý lỗ hổng bảo mật là quá trình xác định, đánh giá, xử lý và báo cáo về các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống và phần mềm chạy trên chúng. Cùng với các chiến thuật bảo mật khác, việc này đóng vai trò quan trọng giúp các tổ chức ưu tiên các mối đe dọa tiềm ẩn và giảm thiểu "bề mặt tấn công" của chúng. Lỗ hổng bảo mật, hay lỗ hổng, là những điểm yếu về công nghệ cho phép kẻ tấn công xâm nhập sản phẩm và đánh cắp thông tin lưu trữ trên đó. Quy trình này cần được thực hiện liên tục để theo kịp các hệ thống mới được thêm vào mạng, các thay đổi được thực hiện đối với hệ thống và việc phát hiện các lỗ hổng mới theo thời gian. Tổng quan về dịch vụ Quản lý lỗ hổng của Rapid7 Quản lý lỗ hổng và Đánh giá lỗ hổng Thông thường, đánh giá lỗ hổng chỉ là một phần của chương trình Quản lý lỗ hổng toàn diện. Các tổ chức có thể chạy nhiều chương trình Đánh giá lỗ hổng để có thêm...
Read more >