“Xếp hạng” Bảo hiểm phần mềm có thể hưởng lợi từ Xếp hạng Bảo mật
+

“Xếp hạng” Bảo hiểm phần mềm có thể hưởng lợi từ Xếp hạng Bảo mật
20/09/2023 08:00

Vào ngày 12 tháng 5 năm 2021, Tổng thống Biden đã ban hành một sắc lệnh hành pháp (EO) nhằm tăng cường tính minh bạch trong chuỗi cung ứng phần mềm thông qua các phương pháp tốt nhất được đề xuất và một chương trình thí điểm ghi nhãn sản phẩm phần mềm dành cho tiêu dùng nhằm cải thiện đảm bảo về phần mềm. Sau khi các hacker tấn công vào hệ thống mạng của Colonial Pipene, bao gồm cả ransomware, có một sự lo ngại rất lớn về sự an toàn của phần mềm hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng của các tổ chức. Đã đến lúc, Tổng thống phải đưa ra hành động. Executive Order (EO) chủ yếu tập trung vào việc cải thiện tính bảo mật của phần mềm được sử dụng bởi chính phủ liên bang. Mặt khác, nó cũng chỉ đạo cơ quan quản lý phát triển một tập hợp các phương pháp tốt nhất trong việc phát triển mã nguồn. Thông qua công ty SecurityScorecard – chuyên về xếp hạng  bảo mật hàng đầu thế giới – chúng tôi biết rằng để thành công, chính phủ cần phải tập trung vào việc...
Read more >