Active Defense là gì? Tại sao cần Active Defense?
+

Active Defense là gì? Tại sao cần Active Defense?
23/01/2024 09:53

Active Defense (phòng thủ chủ động) là một cách tiếp cận an ninh mạng mang tính chủ động. Phương pháp này bao gồm dự đoán hành động của kẻ tấn công và thiết lập các "bẫy" thích hợp để phát hiện chính xác và nhanh chóng một loạt các cuộc tấn công khác nhau. Phòng thủ thụ động vs. Phòng thủ chủ động Các biện pháp phòng thủ an ninh mạng có thể được chia thành Thụ động hoặc Chủ động. Giải pháp thụ động tập trung vào việc "Ngăn chặn", về cơ bản là ngăn chặn truy cập vào một tài sản khi phát hiện có tấn công. Phòng thủ chủ động chủ động phát hiện và chuyển hướng các cuộc tấn công từ ngăn chặn sang giăng bẫy, đồng thời tương tác với kẻ thù để tìm hiểu Chiến thuật, Kỹ thuật và Quy trình tấn công (TTP) của chúng. Phòng thủ chủ động cũng liên quan đến việc thay đổi linh hoạt môi trường hoặc nhận thức của kẻ tấn công để nhanh chóng phát hiện và giảm thiểu các cuộc tấn công. Bảng so sánh giữa Phòng thủ thụ động và phòng thủ chủ động MITRE Engage Một tổ chức uy...
Read more >