Những thiết bị công nghệ kết nối rủi ro nhất năm 2024 – IT, IoT, OT, IoMT
+

Những thiết bị công nghệ kết nối rủi ro nhất năm 2024 – IT, IoT, OT, IoMT
09/07/2024 22:13

Năm 2024, các đối tượng tấn công đang tìm cách xâm nhập vào các thiết bị có kết nối trên toàn bộ phổ của các hệ thống, từ công nghệ thông tin (IT) đến công nghiệp (OT) và y tế (IoMT). Thiết bị mạng đã trở thành loại thiết bị công nghệ thông tin (IT) rủi ro nhất, vượt qua các thiết bị cuối. Các đối tượng tấn công đang tìm thấy các lỗ hổng mới trong các bộ định tuyến và điểm truy cập không dây - và nhanh chóng khai thác chúng trong các chiến dịch quy mô lớn. Tương tự, số lượng lỗ hổng trong các thiết bị Internet of Things (IoT) tăng vọt 136% so với một năm trước.  Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các rủi ro của từng loại thiết bị và cách bảo vệ hệ thống mạng của bạn trước những mối đe dọa này. Các Thiết Bị Kết Nối Rủi Ro Nhất Năm 2024 Sử dụng dữ liệu và phương pháp chấm điểm rủi ro của chúng tôi, chúng tôi đã xác định các loại thiết bị rủi ro nhất trong 4 danh mục thiết bị: IT, IoT, OT và IoMT. Thiết bị...
Read more >