Bắt kịp xu hướng: DevSecOps – Bí quyết phát triển phần mềm trong kỷ nguyên mới
+

Bắt kịp xu hướng: DevSecOps – Bí quyết phát triển phần mềm trong kỷ nguyên mới
30/03/2024 10:00

DevSecOps là xu hướng tiên tiến trong lĩnh vực Bảo mật Ứng dụng (AppSec), tập trung vào việc tích hợp an ninh từ đầu vào quy trình phát triển phần mềm. Đây là sự kết hợp mở rộng giữa các nhóm phát triển, vận hành và bảo mật, nhằm đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật được tích hợp một cách liền mạch vào quy trình phân phối phần mềm.  Mỗi phòng ban liên quan trong quy trình phát triển phần mềm đều đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường an ninh trong quy trình tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD) của DevOps. DevOps và DevSecOps có điểm gì khác nhau? Trong quá trình phát triển phần mềm, việc áp dụng mô hình vòng đời phát triển sản phẩm (Software Development Life Cycle - SDLC) linh hoạt là cách hiệu quả để tăng tốc độ cung cấp các phiên bản phần mềm, bao gồm cả các bản cập nhật và sửa lỗi. DevOps và DevSecOps được áp dụng trong mô hình này với mục đích khác nhau.  Điểm nổi bật của DevSecOps là việc tích hợp bảo mật vào mọi giai đoạn của SDLC, từ quá trình phát triển...
Read more >
Giải quyết các thách thức DevSecOps đa nền tảng với Synopsys
+

Giải quyết các thách thức DevSecOps đa nền tảng với Synopsys
12/10/2023 09:30

DevSecOps là gì? DevSecOps (Development - Security - Operations) là việc kết hợp bảo mật vào quá trình phát triển phần mềm theo mô hình DevOps. Mục tiêu là thực hiện kiểm tra bảo mật sớm hơn trong quá trình phát triển phần mềm, tức là đưa việc kiểm tra an ninh phần mềm và hệ thống vào giai đoạn bắt đầu của dự án. Điều này tuân theo nguyên tắc "kiểm tra sớm và thường xuyên" được Larry Smith đưa ra vào năm 2001. DevSecOps còn được mô tả như một sự thay đổi văn hóa, liên quan đến việc tiếp cận tổng thể để sản xuất phần mềm có độ an toàn cao. Phát triển đa nền tảng là gì? Trước khi khám phá DevSecOps đa nền tảng, chúng ta cần hiểu về phát triển đa nền tảng. Phát triển đa nền tảng là việc viết mã nhằm mục đích chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Ví dụ điển hình là ngôn ngữ lập trình Java của Sun Microsystems, cho phép các lập trình viên phát triển phần mềm cho bất kỳ thiết bị nào bằng cách biên dịch mã nguồn dễ đọc của họ thành một dạng mã...
Read more >
Bảo mật ứng dụng Web quan trọng như thế nào?
+

Bảo mật ứng dụng Web quan trọng như thế nào?
18/04/2023 17:02

Ngày nay, mỗi đội ngũ an ninh mạng đều có mục tiêu và thách thức riêng trong quản lý bảo mật ứng dụng web. Các tổ chức/doanh nghiệp thường đang áp dụng phương pháp DevSecOps và muốn tích hợp kiểm thử bảo mật ứng dụng web vào chu trình phát triển phần mềm (Software Development Lifecycle-SDLC). Hoặc tập trung vào bảo mật một số ứng dụng quan trọng có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Có thể tổ chức/doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp bên ngoài để đo lường và quản lý rủi ro bảo mật của ứng dụng. Rapid7 cung cấp giải pháp và dịch vụ trong việc kiểm thử bảo mật ứng dụng web, bất kể nhiệm vụ và mục tiêu của đội ngũ bảo mật của bạn. Tầm quan trọng của bảo mật ứng dụng Mặc dù tổ chức/ doanh nghiệp bạn có hệ thống bảo mật đã được cài đặt để bảo vệ cơ sở hạ tầng của mình, tuy nhiên ứng dụng cũng nên được chú trọng như một phần trong chiến lược quản lý rủi ro tổng thể. Bởi lẽ các ứng dụng thường là điểm tấn công mà kẻ tấn...
Read more >