Những Điều Cần Biết Về Bảo Mật Dữ Liệu Bằng Tường Lửa (Firewall)
+

Những Điều Cần Biết Về Bảo Mật Dữ Liệu Bằng Tường Lửa (Firewall)
01/02/2021 16:25

Thiết bị tường lửa giúp nâng cao tính bảo mật, chống lại sự truy cập trái phép từ xa, chặn nội dung xấu và giúp máy tính của bạn an toàn hơn. Không thể phủ nhận lợi ích to lớn mà Internet mang lại cho cuộc sống nhưng cũng không loại trừ những tiêu cực mà nó mang lại. Nhằm ngăn chặn những phần mềm độc hại xâm nhập vào hệ thống nội bộ, sử dụng thiết bị Tường lửa (Firewall) là giải pháp vô cùng hiệu quả và phổ biến. Firewall là gì? Thiết bị tường lửa như một tường chắn kiểm soát lưu lượng truy cập vào và ra Firewall (tường lửa) là một thiết bị an ninh mạng, nó như một màn chắn và bộ lọc giúp kiểm soát lưu lượng truy cập vào và ra. Về cơ bản, Firewall là rào chắn giữa mạng nội bộ riêng và mạng Internet công cộng. Tác dụng chính của Firewall là cho phép Traffic (lưu lượng) an toàn được truy cập và ngăn chặn Traffic nguy hiểm. Tường lửa là một hệ thống có khả năng nâng cao bảo mật mạng nội bộ doanh bằng cách kiểm soát tất cả cả luồng truy cập...
Read more >