Giải pháp DSPM & CSPM: Kết nối việc bảo mật dữ liệu và đám mây với sản phẩm Varonis
12/03/2024 15:08 Category: Chia sẻ kiến thức , TÀI NGUYÊN

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch sang mô hình đám mây và các vụ rò rỉ thông tin nhạy cảm thường xuyên xuất hiện trên phương tiện truyền thông, việc đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng đám mây và dữ liệu quan trọng đã trở nên cực kỳ cấp thiết đối với các tổ chức.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá vai trò thiết yếu của các giải pháp Data Security Posture Management (DSPM) và Cloud Security Posture Management (CSPM), cùng với cách mà Varonis áp dụng cả hai trong nền tảng của mình một cách hợp lý, giúp tổ chức xây dựng một liên kết vững chắc giữa bảo mật đám mây và bảo mật dữ liệu. Mặc dù cả hai giải pháp đều có mục tiêu chung là bảo vệ tổ chức khỏi các mối đe dọa an ninh mạng, nhưng mỗi giải pháp lại có cách tiếp cận riêng biệt để đạt được điều đó.

DSPM và CSPM khác nhau như thế nào?

Các chức năng cốt lõi của DSPM

DSPM cung cấp cho tổ chức các công cụ và khả năng cần thiết để xác định, đánh giá, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong suốt vòng đời của chương trình. Điều này giúp các tổ chức biết được nơi dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ, ai có quyền truy cập, dữ liệu đang được sử dụng như thế nào và liệu nó có được bảo vệ đầy đủ hay không?

Các thành phần cốt lõi của DSPM bao gồm:

Khám phá và phân loại dữ liệu

Tự động hóa các kỹ thuật rà quét và khám phá để định vị dữ liệu nhạy cảm ở bất cứ đâu và phân loại dữ liệu dựa trên mức độ nhạy cảm và loại dữ liệu, cho phép các tổ chức ưu tiên các biện pháp bảo mật và quản lý tuân thủ tốt hơn.

Quản lý truy cập dữ liệu

Đánh dấu quyền sở hữu toàn diện cho mọi tài sản dữ liệu để đảm bảo chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có thể truy cập dữ liệu nhạy cảm, đồng thời cung cấp khả năng sửa lỗi quyền truy cập tự động để giảm bớt việc rò rỉ dữ liệu và đạt được mô hình quyền tối thiểu.

Đánh giá rủi ro dữ liệu

Thông qua các yếu tố như rò rỉ dữ liệu, lỗ hổng và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu để đánh giá các rủi ro bảo mật dữ liệu. Những công cụ này cung cấp mức độ rủi ro và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Đọc thêm: Đánh giá rủi ro dữ liệu là gì và tại sao doanh nghiệp nên thực hiện?

Báo cáo và kiểm tra, đánh giá tuân thủ

Tạo ra các báo cáo và nhật ký kiểm nghiệm tuân thủ để giúp các tổ chức tuân thủ các khuôn khổ quy định khác nhau, chẳng hạn như GDPR, HIPAA hoặc CCPA. Những báo cáo này rất quan trọng cho các cuộc kiểm tra và đánh giá theo quy định và quản trị nội bộ.

Giám sát hoạt động và phát hiện mối đe dọa

Giám sát dữ liệu để xác định hoạt động bất thường hoặc đáng ngờ như truy cập quá mức hoặc không được phép, mã hóa và khả năng xâm nhập có thể xảy ra. Điều này giúp các tổ chức phát hiện các mối đe dọa từ bên trong, mã độc tống tiền và các mối đe dọa tinh vi khác.

Ứng phó sự cố và khắc phục

Cung cấp khả năng ứng phó để xử lý nhanh chóng các sự cố bảo mật và rò rỉ dữ liệu. Những công cụ này có thể tự động hóa các hành động ứng phó, chẳng hạn như gỡ bỏ quyền truy cập hoặc tắt các hệ thống và phiên người dùng bị ảnh hưởng.

Các chức năng cốt lõi của DSPM

Các chức năng cốt lõi của CSPM

CSPM giúp đảm bảo bảo mật cơ sở hạ tầng đám mây của bạn bằng cách rà quét và phân tích liên tục để phát hiện các lỗ hổng, lỗi cấu hình và các vấn đề bảo mật khác. Các thành phần cốt lõi của CSPM thường bao gồm:

Xác định tài sản CNTT của tổ chức 

Tự động khám phá và lập danh sách tất cả các tài sản trong môi trường đám mây của tổ chức, bao gồm máy ảo, kho lưu trữ, cơ sở dữ liệu, cấu hình mạng và nhiều hơn nữa. Việc xác định tài sản chính xác rất quan trọng để đánh giá tính bảo mật của các nguồn tài nguyên trên đám mây.

Quản lý cấu hình

Đánh giá các cấu hình bảo mật của tài sản đám mây theo các tiêu chuẩn và hướng dẫn tốt nhất của ngành, chẳng hạn như các tiêu chuẩn CIS hoặc hướng dẫn bảo mật đặc biệt cho đám mây. Phương pháp này xác định các cấu hình sai – có thể khiến tài sản bị lộ, dẫn đến truy cập trái phép – sau đó cung cấp các bước khắc phục cần thiết.

Đánh giá lỗ hổng

Thực hiện các hoạt động rà quét lỗ hổng định kỳ trên các nguồn tài nguyên đám mây để phát hiện các điểm yếu đã được biết. Các giải pháp này cung cấp cho tổ chức mức độ nguy hiểm về lỗ hổng và có thể ưu tiên các nỗ lực khắc phục dựa trên mức độ nghiêm trọng của chúng.

Khắc phục và báo cáo

Các giải pháp này cung cấp báo cáo và bảng điều khiển để giúp tổ chức theo dõi trạng thái bảo mật của mình theo thời gian và chứng minh tuân thủ cho các nhà kiểm tra và đánh giá. Một số giải pháp còn cung cấp khả năng khắc phục tự động.

Đánh giá bảo mật mạng

Đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo mật được triển khai trong mạng để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa an ninh mạng, bao gồm tường lửa, phân đoạn mạng và giám sát lưu lượng, nhằm phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc cấu hình không đúng trong cơ sở hạ tầng mạng của đám mây.

Giám sát tuân thủ

Liên tục giám sát các nguồn tài nguyên trên đám mây để đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của ngành, chẳng hạn như GDPR, HIPAA hoặc SOC 2, và cảnh báo tổ chức khi phát hiện việc không tuân thủ thông qua sự thay đổi cấu hình.

Phát hiện và phản ứng với mối đe dọa

Một số giải pháp CSPM cung cấp khả năng phát hiện mối đe dọa bằng cách phân tích các nhật ký đám mây và luồng dữ liệu mạng để xác định các hoạt động đáng ngờ hoặc các sự cố bảo mật tiềm ẩn. Các giải pháp này cũng có thể cung cấp các hành động phản ứng tự động.

Đọc thêm: Quản lý trạng thái bảo mật đám mây (CSPM) là gì?

DSPM và CSPM – Hai mảnh ghép của một chiến lược bảo mật đám mây hoàn chỉnh

DSPM và CSPM - Hai mảnh ghép của một chiến lược bảo mật đám mây hoàn chỉnh

Mặc dù DSPM và CSPM tập trung vào các mảng khác nhau trong việc bảo mật đám mây, nhưng chúng cùng nhau tạo thành một chiến lược toàn diện. Bằng cách kết hợp các giải pháp này, các tổ chức có thể đảm bảo cả cơ sở hạ tầng đám mây lẫn dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ tốt nhất.

Tầm nhìn toàn diện

Có được cái nhìn tổng quan về trạng thái bảo mật của cơ sở hạ tầng đám mây và lưu trữ dữ liệu của tổ chức, giúp họ đưa ra các quyết định thông minh về bảo mật và ưu tiên các nỗ lực khắc phục.

Quản lý cấu hình và giảm tấn công bề mặt

Xác định các cấu hình sai hoặc lỗ hổng trong môi trường đám mây có thể làm lộ dữ liệu nhạy cảm. Khi nhận ra các rủi ro này, các giải pháp DSPM có thể xác định liệu dữ liệu nhạy cảm đang bị đe dọa và cung cấp thông tin về việc tiếp xúc của nó, từ đó giúp cho việc khắc phục kịp thời.

Quản lý tuân thủ

Duy trì tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu và cấu hình bảo mật đám mây. Bằng cách tích hợp các báo cáo và công cụ quản lý tuân thủ của cả hai giải pháp, các tổ chức có thể có được bức tranh toàn diện hơn về trạng thái tuân thủ của họ.

Ứng phó sự cố

Nhanh chóng xác định nguồn gốc, phạm vi của sự cố và thực hiện các hành động khắc phục hoặc phòng ngừa thích hợp, bao gồm việc gỡ bỏ quyền truy cập, vá lỗi và kích hoạt các tính năng bảo mật để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

Tự động hóa bảo mật

Tận dụng việc tự động hóa trong bảo mật để nhanh chóng khắc phục các lỗ hổng và vấn đề về quyền truy cập dữ liệu, giúp giảm thời gian cần thiết cho nhân viên để giải quyết các vấn đề bảo mật.

Nâng cấp báo cáo và kiểm tra, đánh giá

Tạo ra các báo cáo và nhật ký kiểm tra, đánh giá toàn diện, bao gồm thông tin về cấu hình đám mây, rò rỉ dữ liệu và tuân thủ quy định. Điều này giúp cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Tối ưu hóa và cải thiện trạng thái bảo mật với Varonis

Tối ưu hóa và cải thiện trạng thái bảo mật với Varonis

Bảng thông tin DSPM của Varonis cung cấp cho bạn và kiểm tra viên của bạn cái nhìn ưu tiên, theo thời gian thực về rủi ro dữ liệu và cách rủi ro đó thay đổi theo thời gian.

Varonis là một trong số ít các nhà cung cấp có thể mang đến sự kết hợp hiệu quả của DSPM và CSPM trong một nền tảng duy nhất. Giải pháp của Varonis cung cấp các khả năng sau:

 • Khám phá và phân loại dữ liệu tự động trên các môi trường đám mây, trên máy chủ và SaaS để xác định và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.
 • Quản lý quyền truy cập dữ liệu để giảm thiểu rò rỉ dữ liệu và đạt được mô hình quyền tối thiểu.
 • Quét lỗ hổng liên tục trong cấu hình đám mây và quản lý sửa lỗi để đảm bảo cấu hình bảo mật tối ưu.
 • Giám sát dữ liệu và cơ sở hạ tầng đám mây để phát hiện các hoạt động đáng ngờ và thay đổi cấu hình không an toàn.
 • Cung cấp khả năng ứng phó sự cố và khắc phục nhanh chóng cho cả vấn đề về dữ liệu và đám mây.
 • Tự động hóa các hoạt động bảo mật, bao gồm khắc phục quyền, sửa lỗi và kích hoạt các tính năng bảo mật.
 • Tích hợp báo cáo tuân thủ và kiểm tra, đánh giá cho cả dữ liệu và đám mây.

Bằng cách sử dụng giải pháp tích hợp của Varonis, các tổ chức có thể tự tin rằng họ đang bảo vệ toàn diện các tài sản giá trị nhất – dữ liệu và đám mây của họ – từ các mối đe dọa an ninh mạng.

Kết luận

Trong môi trường đám mây phức tạp và liên tục phát triển, việc bảo vệ dữ liệu và cơ sở hạ tầng đám mây là một thách thức quan trọng. Mặc dù DSPM và CSPM có những cách tiếp cận khác nhau, nhưng khi kết hợp, chúng tạo ra một chiến lược bảo mật đám mây hoàn chỉnh.

Bằng cách tận dụng các giải pháp tích hợp của Varonis, các tổ chức có thể có được tầm nhìn thống nhất về trạng thái bảo mật, quản lý hiệu quả các rủi ro và tuân thủ, ứng phó nhanh chóng với các sự cố, tự động hóa các tác vụ bảo mật và tạo ra các báo cáo và nhật ký kiểm tra, đánh giá toàn diện. Bằng cách áp dụng cách tiếp cận này, các tổ chức có thể xây dựng một trạng thái bảo mật đám mây vững chắc, bảo vệ các tài sản giá trị nhất của họ và giảm thiểu rủi ro liên quan đến bảo mật trong thế giới đám mây luôn thay đổi.

Để được tư vấn thêm thông tin về các sản phẩm của hãng bảo mật Varonis, hãy liên hệ ngay với nhà phân phối Mi2 JSC theo thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi (Mi2 JSC) 

🌎 Website: www.mi2.com.vn 

📩 Email: [email protected]

Văn Phòng Hà Nội

 • Add: 7th Floor, Sannam Building, 78 Duy Tan Str., Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam.
 • Tel: +84-24-3938 0390 |  Fax: +84-24-3775 9550

Văn phòng Hồ Chí Minh

 • Add: 5th &6th Floor, Nam Viet Building, 307D Nguyen Van Troi Str., Ward 1, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam.
 • Tel: +84-28-3845 1542  |  Fax: +84-28-3844 6448