Mi2 cam kết tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp An toàn thông tin
30/01/2015 22:11 Category: Tin về Mi2

Ngày 30/01/2015, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) ban hành Quyết định số 05/2015/QĐ – HH về việc ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp về An toàn thông tin.

Theo đó, ngày 02/02/2015, Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi đã ký Cam kết tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp về An toàn thông tin.

Quyết định và Bộ Quy tắc cụ thể xem chi tiết văn bản đính kèm: