Varonis Nâng Cấp Khả Năng Quản Lý Tình Trạng Bảo Mật Dữ Liệu (DSPM) Với Hỗ Trợ Mở Rộng Cho Azure và AWS
16/02/2024 10:20 Category: Chia sẻ kiến thức , TÀI NGUYÊN

Hàng loạt dữ liệu quan trọng, bao gồm tài liệu y tế, thông tin quốc phòng quân sự và bộ dữ liệu phi cấu trúc phục vụ cho việc đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), đang được lưu trữ trên các nền tảng đám mây do các nhà cung cấp dịch vụ (CSP) cung cấp. Tuy nhiên, lỗi cấu hình và việc cấp quyền truy cập quá mức cho các kho lưu trữ dữ liệu này lại tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến vô số vụ vi phạm dữ liệu. Khi thông tin nhạy cảm bị lộ rò trên mạng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, tạo điều kiện cho các kẻ tấn công thực hiện hành vi xâm hại và gây tổn hại.

Nền tảng của Varonis giúp gì cho Doanh Nghiệp? 

Nền tảng dựa trên đám mây của Varonis mang đến cho khách hàng khả năng bảo mật dữ liệu toàn diện trên toàn bộ kho dữ liệu của doanh nghiệp: ứng dụng SaaS, email, bộ lưu trữ tệp kết hợp, cơ sở dữ liệu, v.v. Những cải tiến mới nhất về khả năng bảo vệ IaaS của Varonis giúp khách hàng liên tục khám phá dữ liệu được quản lý, khắc phục các cấu hình sai và quyền truy cập quá mức, đồng thời ngăn chặn các cuộc tấn công vào dữ liệu trong các dịch vụ như Azure Blob và AWS S3, RDS cũng như cơ sở dữ liệu không được quản lý trong EC2.

Với Varonis, doanh nghiệp có thể:

 • Có được cái nhìn tổng quan tập trung về tình trạng bảo mật dữ liệu và đám mây của doanh nghiệp.
 • Khám phá và phân loại dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Azure Blob và AWS.
 • Xác định và khắc phục rủi ro tiếp cận dữ liệu thông qua việc truy cập quá mức, cấu hình sai và các ứng dụng của bên thứ ba.
 • Giám sát hoạt động để phát hiện và điều tra các mối đe dọa trên hệ sinh thái đám mây.

Giám sát tình hình bảo mật đám mây của doanh nghiệp.

Bảng điều khiển  IaaS của Varonis cung cấp cái nhìn tổng quan tập trung về tình trạng bảo mật dữ liệu và đám mây của doanh nghiệp trên các môi trường AWS và Azure, bao gồm các phiên bản Azure Blob, AWS IAM, S3, RDS và EC2. Dễ dàng xác định nơi dữ liệu nhạy cảm có thể gặp rủi ro và liệu có bất kỳ lỗ hổng nào trong tình hình bảo mật.  Theo dõi tình trạng bảo mật đám mây với các chỉ số báo rủi ro chính, bao gồm:

 • Tài nguyên nhạy cảm bị phơi bày quá mức và lỗi thời 
 • Lưu trữ không được mã hóa 
 • Người dùng có khóa truy cập cũ
 • Vai trò và người dùng đặc quyền không hoạt động

Giám sát trạng thái bảo mật tổng thể trên đám mây của doanh nghiệp bằng bảng thông tin Varonis IaaS.

Giám sát trạng thái bảo mật tổng thể trên đám mây của doanh nghiệp bằng bảng thông tin Varonis IaaS

Tìm hiểu thêm: Đánh giá rủi ro dữ liệu là gì? 

Tự động phát hiện và phân loại dữ liệu nhạy cảm trên toàn bộ hệ sinh thái đám mây của doanh nghiệp.

Varonis tự động định vị vị trí lưu trữ dữ liệu đám mây của doanh nghiệp, phát hiện và phân loại dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu AWS – dù được quản lý (RDS) hay không được quản lý (EC2) – AWS S3 và Azure Blob.

Ngoài ra, Varonis còn cung cấp hàng trăm mẫu tích hợp sẵn giúp doanh nghiệp hiểu rõ vị trí có dữ liệu được quy định và nơi dữ liệu đó gặp rủi ro. Điều này bao gồm thông tin cá nhân (PII), dữ liệu tài chính, tài sản trí tuệ và các loại thông tin nhạy cảm khác cần được khóa và bảo vệ. 

Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh phạm vi phân loại của mình để tối ưu hóa tốc độ và công suất xử lý cũng như tiết kiệm chi phí.

Tự động khám phá và phân loại dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trên đám mây và xem kết quả ở định dạng tập tin.

Tự động khám phá và phân loại dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trên đám mây và xem kết quả ở định dạng tập tin.

Dễ dàng xác nhận kết quả phân loại với phương pháp phân tích tệp, hiển thị chính xác vị trí xuất hiện của kết quả phân loại trong tài nguyên.

Đánh giá kết quả phân loại để biết chính xác loại dữ liệu nhạy cảm tồn tại trong môi trường của doanh nghiệp.

Đánh giá kết quả phân loại để biết chính xác loại dữ liệu nhạy cảm tồn tại trong môi trường của doanh nghiệp.

Tự động tìm và sửa lỗi cấu hình sai.

Varonis liên tục quét cơ sở hạ tầng đám mây của doanh nghiệp và xác định các lỗ hổng bảo mật cũng như cấu hình sai có thể khiến dữ liệu của doanh nghiệp gặp rủi ro hoặc vi phạm sự tuân thủ.  

Varonis hiển thị các cấu hình sai lên một bảng điều khiển trung tâm, được sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng để doanh nghiệp có thể bắt đầu ưu tiên và khắc phục.  

Varonis sẽ hiển thị các rủi ro bảo mật như:

 • Kho lưu trữ, container, blob, và database bị truy cập công khai
 • Quyền của chủ sở hữu nhóm Azure quá cao, cho phép thêm ứng dụng cho các thành viên trong nhóm mà không cần thông báo.
 • Quyền mời khách rộng rãi
 • Thiếu chính sách bảo mật
 • Người dùng mặc định có thể tạo nhóm bảo mật

Dễ dàng so sánh tình trạng môi trường của doanh nghiệp với các quy tắc và quy định tiêu chuẩn như CIS, ISO, NIST và HIPPA, đồng thời xác định vị trí mà cấu hình bị vi phạm tuân thủ.

Xem các cấu hình sai được sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng trong bảng điều khiển trạng thái và xác định sự thay đổi cấu hình trên môi trường đám mây

Xem các cấu hình sai được sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng trong bảng điều khiển trạng thái và xác định sự thay đổi cấu hình trên môi trường đám mây 

Mỗi chỉ số nhận biết cấu hình cung cấp một mức độ nghiêm trọng để giúp doanh nghiệp ưu tiên các biện pháp khắc phục. Bối cảnh bổ sung giải thích lý do cấu hình sai đó là một rủi ro bảo mật và cung cấp các đề xuất chi tiết về cách khắc phục sự cố.

Mở rộng từng thông tin chi tiết để xem xét các đề xuất của Varonis về cách khắc phục sự cố.

Mở rộng từng thông tin chi tiết để xem xét các đề xuất của Varonis về cách khắc phục sự cố.

Đọc thêm: Tuân thủ đám mây 

Khắc phục các quyền quá mức đối với cơ sở dữ liệu AWS.

Varonis phân tích và định vị các quyền của người dùng trong cơ sở dữ liệu AWS và S3 để xác định nơi mà dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp gặp rủi ro do đặc quyền quá mức và bị lộ ra công khai.

Varonis giúp đơn giản hóa các chính sách truy cập IAM phức tạp bằng cách chuẩn hóa các quyền thành mô hình CRUDS đơn giản (khởi tạo, đọc, cập nhật, xóa và chia sẻ).

Định vị quyền hạn của người dùng và vai trò trên các phiên bản cơ sở dữ liệu AWS của doanh nghiệp.

Định vị quyền hạn của người dùng và vai trò trên các phiên bản cơ sở dữ liệu AWS của doanh nghiệp.

Varonis không chỉ cho tổ chức biết mỗi người dùng có những quyền gì mà còn cho biết cách họ có được chúng. Varonis sử dụng biểu đồ suy luận truy cập để minh họa chính sách và vai trò nào cấp cho người dùng quyền truy cập vào tài nguyên đám mây, giúp tổ chức dễ dàng hiểu cách người dùng có thể truy cập và sử dụng dữ liệu của tổ chức mà không cần phải là một chuyên gia về mô hình quyền của AWS.

Hiểu cách người dùng có quyền truy cập vào các tài nguyên đám mây quan trọng.

Hiểu cách người dùng có quyền truy cập vào các tài nguyên đám mây quan trọng.

Varonis giúp hiểu mức độ tiếp xúc và thực thi nguyên tắc đặc quyền tối thiểu, giúp đảm bảo rằng chỉ những người phù hợp mới có quyền truy cập vào đúng dữ liệu trong tài nguyên AWS của doanh nghiệp.

Đọc thêm: Các phương pháp tối ưu nhất để quản lý truy cập đặc quyền 

Giám sát hoạt động và nắm bắt các mối đe dọa.

Varonis giám sát cơ sở hạ tầng và dữ liệu đám mây của doanh nghiệp để phát hiện hoạt động bất thường hoặc rủi ro có thể chỉ ra mối đe dọa. Có thể thấy hoạt động như xóa dữ liệu bất thường, tài khoản không hoạt động trở nên hoạt động hoặc tăng các đặc quyền.

Varonis tự động phát hiện hành vi nguy hiểm hoặc đáng ngờ và cung cấp bối cảnh bổ sung để đẩy nhanh quá trình điều tra.

Varonis tự động phát hiện hành vi nguy hiểm hoặc đáng ngờ và cung cấp bối cảnh bổ sung để đẩy nhanh quá trình điều tra.

Varonis định vị cảnh báo theo chiến thuật và kỹ thuật MITER ATT&CK liên quan để giúp các nhóm bảo mật hiểu rõ hơn về bối cảnh, tác động và giai đoạn của cảnh báo, cho phép họ điều tra và ứng phó tốt hơn trước các mối đe dọa.

Dấu vết kiểm tra sự kiện chi tiết trên nhiều đám mây giúp doanh nghiệp dễ dàng hiểu dữ liệu của mình đang được sử dụng như thế nào và ai sử dụng, nhờ đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng điều tra các mối đe dọa, bao gồm cả chuyển động ngang, trên các môi trường IaaS và SaaS của mình. Tăng tốc độ điều tra bằng cách lọc dấu vết kiểm tra theo người dùng đặc quyền, độ nhạy cảm, loại hoạt động, v.v.

Varonis cung cấp một lộ trình kiểm tra chi tiết qua nhiều đám mây để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra và xác định chuyển động ngang.

Varonis cung cấp một lộ trình kiểm tra chi tiết qua nhiều đám mây để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra và xác định chuyển động ngang.

Quản lý rủi ro ứng dụng của bên thứ ba

Với Varonis, đội ngũ bảo mật có thể dễ dàng khám phá tất cả các ứng dụng của bên thứ ba được kết nối với môi trường Azure của họ – bao gồm cả các ứng dụng không được phê duyệt do người dùng thêm vào mà không có sự chấp thuận của bộ phận IT – và có được cái nhìn rõ ràng về những rủi ro mà chúng gây ra. Varonis cho phép các tổ chức hiểu rõ hơn về phạm vi tác động của từng ứng dụng bằng cách định vị các quyền do người dùng cấp, giám sát hoạt động của ứng dụng và loại bỏ các kết nối ứng dụng không được phê duyệt hoặc không được sử dụng — ngay từ một bảng điều khiển duy nhất. 

Varonis giúp việc quản lý quyền truy cập và bảo mật dữ liệu trên AWS theo nguyên tắc quyền hạn tối thiểu (principle of least privilege). 

 Vấn đề:

Trong môi trường đám mây như AWS, việc quản lý quyền truy cập phức tạp do có nhiều tài nguyên, người dùng và chính sách khác nhau.

Quyền truy cập quá mức có thể dẫn đến nguy cơ vi phạm dữ liệu, rò rỉ thông tin và khó tuân thủ các quy định bảo mật.

 Giải pháp của Varonis:

 • Hiểu về rủi ro: Varonis giúp bạn hiểu rõ mức độ phơi bày của dữ liệu nhạy cảm, xác định người dùng có quyền truy cập và nguồn gốc của các quyền đó.
 • Áp dụng quyền hạn tối thiểu: Dựa trên phân tích của Varonis, bạn có thể thiết lập quyền truy cập cho từng người dùng theo nguyên tắc:
 • Chỉ cấp quyền cần thiết để thực hiện công việc.
 • Loại bỏ các quyền truy cập không cần thiết hoặc dư thừa.
 • Kiểm soát chặt chẽ: Varonis giúp bạn theo dõi và kiểm soát các hoạt động truy cập, phát hiện bất thường và kịp thời chặn truy cập trái phép.

 Lợi ích:

Bảo mật dữ liệu cao hơn: Giảm thiểu nguy cơ vi phạm dữ liệu nhạy cảm.

Tuân thủ quy định dễ dàng: Đảm bảo tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt.

Kiểm soát tốt hơn: Kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập, cải thiện hiệu quả quản lý bảo mật.

Tiết kiệm chi phí: Giảm thiểu rủi ro vi phạm và chi phí phòng ngừa, khắc phục sự cố.

Bảng thông tin rủi ro ứng dụng của bên thứ ba cung cấp thông tin tổng quan về các ứng dụng của bên thứ ba trong môi trường của doanh nghiệp.

Bảng thông tin rủi ro ứng dụng của bên thứ ba cung cấp thông tin tổng quan về các ứng dụng của bên thứ ba trong môi trường của doanh nghiệp. 

Xem chi tiết từ bảng điều khiển này để có cái nhìn sâu hơn về từng ứng dụng và những rủi ro mà chúng gây ra; xem người dùng nào được kết nối với chúng và kết nối của ai với các ứng dụng này đã cũ.

Bảo mật dữ liệu và đám mây toàn diện

Hiện tại, nhiều giải pháp bảo mật hiện tại chỉ tập trung vào một lĩnh vực cụ thể, dẫn đến thiếu tầm nhìn toàn diện về tình trạng bảo mật dữ liệu. Điều này khiến việc quản lý bảo mật phức tạp, tốn thời gian và công sức. Trong khi đó, giải pháp của Varonis giúp: 

Bảo mật toàn diện: Varonis cung cấp một giải pháp toàn diện cho bảo mật đám mây và dữ liệu, bao gồm cả môi trường IaaS (cơ sở hạ tầng) và SaaS (phần mềm như dịch vụ).

Tầm nhìn thống nhất: Thay vì nhiều công cụ rời rạc, Varonis cung cấp một giao diện điều khiển thống nhất giúp bạn dễ dàng theo dõi và quản lý tình trạng bảo mật dữ liệu trên toàn bộ hệ thống.

Giảm thiểu rủi ro: Bằng cách cung cấp tầm nhìn toàn diện và các tính năng mạnh mẽ, Varonis giúp bạn giảm thiểu rủi ro vi phạm dữ liệu và tấn công mạng.

Dễ dàng quản lý: Quản lý bảo mật đơn giản và hiệu quả hơn nhờ giao diện điều khiển thống nhất.

Nâng cao bảo mật: Tầm nhìn toàn diện giúp bạn xác định và xử lý rủi ro nhanh chóng.

Tuân thủ quy định: Giải pháp của Varonis hỗ trợ tuân thủ các quy định bảo mật nghiêm ngặt.

Tiết kiệm thời gian và công sức: Loại bỏ nhu cầu quản lý nhiều công cụ bảo mật riêng rẽ.

Kết luận

Varonis cung cấp giải pháp bảo mật đám mây và dữ liệu toàn diện, giúp bạn dễ dàng quản lý, nâng cao tình trạng bảo mật dữ liệu và giảm thiểu rủi ro. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp bảo mật hiệu quả và toàn diện, Varonis là sự lựa chọn ưu tiên cho tổ chức/doanh nghiệp bạn. 

Nếu bạn có nhu cầu nâng cấp khả năng quản lý bảo mật dữ liệu cho tổ chức của mình qua sản phẩm DSPM, hãy liên hệ ngay với nhà phân phối của Varonis tại thị trường Việt Nam:

Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi (Mi2 JSC)

🌎 Website: www.mi2.com.vn 

📩 Email: [email protected]

Văn Phòng Hà Nội

 • Add: 7th Floor, Sannam Building, 78 Duy Tan Str., Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
 • Tel: +84-24-3938 0390 |  Fax: +84-24-3775 9550

Văn phòng Hồ Chí Minh

 • Add: 5th &6th Floor, Nam Viet Building, 307D Nguyen Van Troi Str., Ward 1, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Tel: +84-28-3845 1542  |  Fax: +84-28-3844 6448