McAfee khuyến cáo việc phòng tránh mã độc Ransomware
02/06/2016 22:18 Category: Tin bảo mật

Intel Security (trước đây là McAfee)  nhận thức  rõ ràng sự gia tăng của các vụ tấn công liên quan tới mã độc ransomware sau khi người dùng nhận và mở các email nặc danh có chứa các biến thể của mã độc Crypto Locker.

Việc bảo vệ được cung cấp thông qua cập nhật DAT, mặc dù các biến thể nâng cao của mã độc ransomware có thể ứng phó với DAT.

Công ty bảo mật Intel  tích cực khuyến cáo các chuyên gia an ninh mạng rằng hãy tự động tải lên hoặc áp dụng ngay lập tức các cập nhật McAfee DAT.

Khuyến nghị phòng ngừa mã độc mã hóa dữ liệu – Ransomware

• Tuyệt đối KHÔNG mở tệp đính kèm .ZIP trừ khi người gửi có yêu cầu đặc biệt. Xem các tiêu đề email hoặc gửi email riêng biệt để xác nhận người gửi trước khi mở tệp đính kèm.

• Người dùng cuối nên sao lưu dữ liệu kinh doanh đến các thư mục chia sẻ của tổ chức. Dữ liệu lưu tại các thiết bị người dùng có thể bị mất vĩnh viễn nếu nhiễm mã độc ransomware.

• Tuyệt đối KHÔNG nhấp vào liên kết nhúng trong email. Mặc dù các mã độc Crypto Locker thường được gửi dưới dạng một file đính kèm . ZIP, mã độc ransomware sẽ được tải về nếu mở các trang web độc hại.

• Báo cáo ngay các email nghi ngờ đến Trung tâm điều khiển An ninh của tổ chức. Nhắc nhở nhân viên cách thức và địa chỉ gửi các email nghi ngờ một cách an toàn.

Để biết thêm thông tin

Mã độc Ransom Crypto Locker thuộc một nhóm các phần mềm độc hại mã hóa tập tin người dùng có sẵn trong hệ thống bị xâm nhập và đòi hỏi người sử dụng phải trả tiền chuộc để lấy các tập tin. Mối đe dọa này dựa vào nhóm mã độc ransomware rất nổi tiếng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tư vấn kiến thức mối đe doạ PD24786

http://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=PD24786